loading...

امروز بوک | مرجع دانستنی ها

روان شناسی (به طور اعم) و روان شناسی تربیتی (به طور اخص) از جمله علومی هستند که تکنولوژی آموزشی بیشترین استفاده را از آنها می نماید. تکنولوژی آموزشی مانند تکنولوژی در هر یک از شاخه های علمی دیگر شامل

تبلیغات

برترین محصولات فروشگاه

تعریف تکنولوژی آموزشی

ادمین بازدید : 889 جمعه 24 مرداد 1393 نظرات (0)

روان شناسی (به طور اعم) و روان شناسی تربیتی (به طور اخص) از جمله علومی هستند که تکنولوژی آموزشی بیشترین استفاده را از آنها می نماید.
تکنولوژی آموزشی مانند تکنولوژی در هر یک از شاخه های علمی دیگر شامل دو جزء نرم افزاری (محتوایی) و سخت افزاری است و هدف اصلی آن ایجاد یادگیری مؤثرتر و پایدارتر و تغییر در کیفیت یادگیری و افزایش بازدهی آموزش می باشد.

استفاده از وسایل سمعی و بصری در آموزش به سال های 1900 باز می گردد . در اوایل قرن حاضر دست اندرکاران آموزش به اهمیت به کارگیری وسایل سمعی و بصری در آموزش پی بردند و در ابتدا فقط وسایل بصری به کار گرفته شد . اولین وسایل بصری به کاربرده شده در مدارس امریکا را می توان اسلاید و فیلم های آموزشی نام برد . با شروع جنگ جهانی دوم کانون فعالیت ها در زمینه وسایل سمعی و بصری از محافل تعلیم و تربیت به ارتش امریکا منتقل شد و در دوران جنگ بسیاری از وسایل مانند پرژکتور و اورهد برای اولین بار ساخته شد و در کنار وسایل دیگری مانند پرژکتوراسلاید ، لابراتوار های زبان ، شبیه سازی های آموزش خلبانی در آموزش نظامیان به کار گرفته شد . در این دوره تکنولوژی آموزشی بعد سخت ابزاری پیدا کرد و تا اواسط دهه 1940 نیز به طول انجامید . سه رخداد مهم در بین سال های 1950 تا 1960 اتفاق افتاد که باعث تحول عظیمی در رشته تکنولوژی آموزشی شد : 1- ارائه الگوها و نظریات جدید ازسوی صاحبنظران علوم ارتباطات 2- پیدایش نگرش سیستمی در زمینه تعلیم و تربیت......... تکنولوژی آموزشی بعد نرم افزاری 3- تکامل تئوری های روانشناسی شناختی و رفتاری در زمینه یادگیری .......تکنولوژی آموزشی بعد سوم ( حل مسئله ) به دنبال ارائه تعریف دوم تکنولوژی آموزشی و قبول آن در محافل آموزشی ، یک سلسله فعالیت و عنوان در حیطه تعلیم و تربیت پیدا شد ک از جنبه دوم تعریف تکنولوژی آموزشی از بخش های محتوایی جدید این رشته تحول یافته به حساب می آید . از جمله این مباحث و عناوین : بحث هدف های آموزشی و تقسیم یندی آن است . از مهم ترین طبقه بندی های ارائه شده : 1- الف ) طبقه بندی هدف های بلوم و همکارانش است که در سال 1956 ارائه شد . ارائه طبقه بندی بلوم به دنبال تاکیدات مکرر نگرش سیستمی بر تعیین نوع عملکردی است که در انتهای آموزش از فراگیر انتظار داریم . ب) همچنین در دهه 1960 گایند ، طبقه بندی هدف های آموزشی خود را ارائه کرد . در این طبقه بندی تمام فعالیت های بشری به پنج گروه تقسیم شده بود که از دیدگاه های جدید روانشناسی یادگیری نشات گرفته بود . گایند جزء اولین کسانی بود که با الهام از تحولات جدید روانشناسی یادگیری نظریات بسیار سودمند و مفیدی در زمینه طبقه بندی هدف های آموزشی و طراح آموزشی ارائه کرد . 2- مبحث ارزشیابی ، در تعرییف دوم تکنولوژی آموزشی ، ارزشیابی چه در حین تولید برنامه های آموزشی ، و چه در پایان و خاتمه آن همچون عضو و عنصر بسیار تعیین کننده مطراح شد .مطرح شدن ارزشیابی با این اهمیت و با نقش خاصی که برای آن در تکوین و بازنگری برنامه ها پیش بینی شده بود ، دقیقا منعکس کننده تاثیر نگرش سیستمی در تهیه برنامه های آموزشی است . از این دیدگاه ، هر فعالیت آموزشی یک سیستم تلقی می شود که عامل تعیین کننده و تصحیح کننده مسیر ، کیفیت ، کمیت آن ، ارزشیابی است . این نگرش و تفکر بود که به تکنولوژی آموزشی بعد محتوایی بخشید و صاحبنظران و کارشناسان امر را بیشتر به بخش نرم افزاری و محتوایی برنامه ها کشاند . در تعریف دوم از تکنولوژی آموزشی کاربرد جدیدی برای این علم تعیین شد که ناشی از به کارگیری این علم در محیط های خاص آموزشی بود . برای مثال برای بهبود وضعیت تولید و ارائه خدمات ، در مراکز آموزشی وابسته به مراکز صنعتی و تولیدی و خدمات ، بررسی ها و مطالعاتی شروع شد و در بعضی از موارد تشخیص متخصصان این بود که باید در زمینه های خاص ، دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت برای گروه های خاص از کارکنان ارائه شود و پس از ارزشیابی از دوره های آموزشی موجود و تشخیص مسائل و مشکلات این دوره ها و رفع آن ها ، دستگاه های جدید لازم بود تا کارکنان مراکز برای بالابردن سطح کارایی واحد های خود اقدام به ارزشیابی عملکرد واحد ها می کردند و بدیهی است در تمام این موارد مناسبترین افراد برای انجام ارزشیابی ، طراحی ، ارائه دوره های آموزی و تشخیص نواقص و معایب فراگرد کارها و سایر موارد افرادی هستند که آن ها را تکنولوژیست آموزشی می نامند . با طرح طبقه بندی که گانید و بلوم در مورد هدف های آموزشی ارائه کردند ، زمینه برای تکنولوژی آموزشی از جنبه سوم (حل مساله ) را بوجود آوردند . در اوایل دهه 1960 بود که دیدگاه روانشنای رفتارگرا بر تعلیم و تربیت حاکم بود تا این که در تحقیقات روانشناسی یادگیری سوالاتی مطراح شد که نظریه های رفتاری قادر به پاسخ گویی آن ها نبودند . (مثلا این که چرا فراگیر به طور یکسان به همه محرک ها پاسخ نمی دهد و در بین آن ها دست به انتخاب نمی زند و مبنا و ملاک چنین انتخابی چیست و این انتخاب کجا رخ می دهد و چه چیز و چه عواملی بر این نتخاب ها حاکم است ؟) طرح سوالات فوق محققان را به شناسیایی طبیعت سیستم یادگیری و اوضاع حاکم بر یادگیری تشویق و ترغیب کرد . بدین ترتیب دیدگاه جدیدی در روانشناسی تربیتی پایه گذار شد که آن را امروزه روانشناسی شناختیم می نامیم . در این دیدگاه (که در حال حاضر محور اصلی تفکر در روانشناسی و تعلیم و تربیت است ) تاکید بر شناسایی انواع فعالیت های ذهنی مانند تصور ، تفکر ، نحوه نگهداری اطلاعات ، حافظه و قابلیت انسان در ایجاد تغییر و تحول در اطلاعات و حل مساله است . نتیجه گیری : فرد تکنولوژیست با ذخیره ای از دانش و مهارت و تجارب خاص در زمینه تمامی مسائل آموزشی از تشخیص نیاز تا ارزشیابی به محیط های مختلف پا می گذارد و مشکلات و مسائل این محیط ها را از دیدگاه تکنولوژی آموزشی بررسی می کند و برای رفع آن راه حل هایی ارائه می دهد و پس از تصویب و تایید یکی از راح حل ها توسط افراد تصمیم گیر ، خود آن راه حل را به مرحله اجرا می گذارد و پس از اجرا ، نتایج حاصله را ارزشیابی می کند ، در پایان گزارشی مشمتل بر تمام جزییات کارهای انجام شده تهیه می کند و در اختیار افراد مسول قرار می دهد . این کاربرد به نحوی در حل مسائل آموزشی مراکز صنعتی و خدماتی موثر بوده که رشته تکنولوژی آموزشی را (البته با خصوصیاتی که بحث آن گذشت ) یکی از پر جاذبه ترین رشته های دانشکده ها ی علوم تربیتیت کرده است و فارغ التحصیلان این دانشکده اغلب بلافاصله پس از پایان تحصیل به استخدام موسسات معتبر در می آیند

دلایل استفاده از مواد و وسایل آموزشی تحت سه عنوان به شرح زیر ذکر شده است:
الف) معضلات و مشکلات آموزشی:
از جمله انفجار جمعیت و در نتیجه ازدیاد جمعیت واجب التعلیم که خود مستلزم تدارک امکانات مالی و انسانی و تجهیزات زیادتری است. انفجار دانش و ارزشها، فقدان بودجه و امکانات کافی جهت تخصیص به آموزش و پرورش و کمبود معلمان آگاه، دلسوز و علاقه مند، ضرورت استفاده از مواد و وسایل آموزشی را توجیح می نماید.
ب) نقش حواس در یادگیری:
نتایج تحقیقات نشان داده اند که حواس مختلف در یادگیری نقش واحدی ندارند، یافته های زیر این تفاوت را به خوبی نشان می دهند. این یافته ها مشخص می کنند که انسان تقریباً؛ 75% یادگیری را از طریق کاربرد حس بینایی کسب می نماید. 13% یادگیری از طریق کاربرد حس شنوایی، 6% یادگیری از طریق کاربرد حس لامسه، 3% یادگیری از طریق کاربرد حس بویایی و 3% یادگیری از طریق کاربرد حس چشایی صورت می گیرد (احدیان،1373).
ملاحظه می شود که اگر چه قسمت اعظم یادگیری انسان (حدود 75%) از طریق حس بینایی صورت گرفته و مجموعاً 12% از طریق کاربرد دو حس بویایی و چشایی صورت می گیرد،که روی هم 87% را تشکیل می دهد، معهذا در بسیاری از موارد معلمان بر کاربرد 13% حس شنوایی تأکید دارند.

در حالی که نتایج تحقیقات و پژوهشهایی که در زمینه گوش دادن به عمل آمده است، اطلاعات زیر را در اختیار ما قرار می دهند:
- تقریباً حدود 60% از وقت فراگیران در مدارس ابتدایی و 90% در مدارس متوسطه و دانشگاهها صرف گوش دادن می شود.
- شاگردان قادرند که تنها قسمت ناچیزی از آنچه را که شنیده اند به خاطر بسپارند ( شاید حدود تا حتی اشخاص بالغ نیز که به طور متوسط قادر به حفظ کردن 50% از شنیده ها در ذهن خود هستند، حدود دو ماه بعد، این میزان به نصف نیز کاهش خواهد یافت (همان، ص66). مخروط تجارب ادگاردیل نیز بر کاربرد حواس در یادگیری می پردازد. وی به منظور ارائه نظرات خود به صورت عینی «و سمبولیک»، ظرف مخروطی شکلی را در نظر می گیرد که کلیه تجارب یادگیری فراگیران را در آن قرار می دهد. همانطور پیشتر نیز اشاره شد، تجارب یادگیری، آن دسته از فعالیت هایی هستند که فراگیران در راه دستیابی به اهداف آموزشی انجام می دهند. طبق این مخروط کلیه تجارب یادگیری در سه طبقه جای می گیرند که به ترتیب از پایین به بالا عبارتند از:
الف) تجارب مستقیم، عینی و دست اول نظیر بازدیدهای علمی و پرورشی.
ب) نشانه های سمعی و بصری، نظیر استفاده از تصویر، اسلاید و فیلم متحرک.
ج) علائم و سمبل ها مانند کلمات.
ج)نقش مواد و وسایل آموزشی در تدریس و یادگیری:
بر اساس بررسی ها و مطالعات انجام شده، می توان نقش مواد و وسایل آموزشی را به شرح زیر مورد توجه قرار داد:
1.اینگونه مواد و وسایل، اساس قابل لمسی را برای تفکر و ایجاد مفاهیم به وجود می آورند.
2.توجه، علاقه فراگیران را جلب می کند.
3.یادگیری را سریع تر، موثرتر و پایدارتر می کنند.
4.تجارب واقعی، عینی و حقیقی را در اختیار فراگیران قرار می دهند.
5.موقعیت هایی را در اختیار قرار می دهند که کسب آنها از راه های دیگر امکان پذیر نیست. مثل باز شدن یک گل با استفاده از تکنیک فیلمبرداری تک فریم.

عمده ترین تکنیک هایی که در حیطه مهارت های شناختی و رفتاری قرار دارد و بر یاددهی و یادگیری اثر می گذارند عبارتند از :
0رفتار معلم درچگونگی نگاه کردن به دانش آموز
0لحن کلام معلم در برخورد با دانش آموز
0حالات روحی معلم در ایجاد جو مطلوب یادگیری
0مهارت ایجاد انگیزه در یادگیرندگان
0آگاهی از توانایی ها و میزان درک دانش آموز و به عبارت دیگر مخاطب شناسی
0کاهش توقعات نابجا
0انتظارات بی اساس معلم در اجبار دانش آموزان به حفظ مطالب بدون توجه به کار آیی آن ها
0مهارت تقویت خلاقیت در دانش آموزان
0آگاهی از روان شناسی شناختی و فرا شناختی
دومین شاخه علم تکنولوژی آموزشی بعد ابزاری آن است . در این دیدگاه علم تکنولوژی آموزشی به مجموعه ابزارها و تجهیزاتی می گردد که سبب تسهیل فرآیند یادگیری می شود . برخی از عمده ترین تاثیرات به کارگیر ی مواد و ابزار آموزشی و کمک آموزشی به قرار زیر می باشد :
0کاستن از میزان مصرف انرژی معلم و پیشگیری از خستگی مفرط
0کاستن از سخنرانی و افزودن به تجارب یادگیری دانش آموزان
0خروج کلاس از یکنواختی روش های تدریس سنتی و معلم محوری
0کسب تجربه عینی و واقعیت توسط دانش آموزان و در نتیجه تعمیق یادگیری
0افزایش مهارت های حرکتی و فعالیت های بدنی دانش آموزان و مصرف انرژی روانی آن ها
0 تقویت یادگیری با دو مغز: زیرا دست انسان مغز دوم آن هاست
0افزایش بهره وری کلاس در نتیجه استفاده بهینه از زمان کلاسی
0در گیر شدن فراگیران با فرآیند یاددهی
0پیاده کردن روش های مورد علاقه دانش آموزان
0علاقه مندی بیشتر دانش آموزان به کلاس و معلم
0یادگیری مبانی اولیه رسانه شناسی و نحوه کاربرد آن ها
0درک عمقی پدیده ها و روابطی که به صورت عینی و یا با چشم غیر مسلح قابل دریافت نیستند
0مشاهده بی خطر حوادث و وقایعی که مشاهده واقعی آن ها خطر ناک است
0ایجاد جذابیت برای نسل جدید که علاقه مندند مطابق پیش رفت های روز به پیش روند
0ایجاد حس مشارکت در مالکیت بیت المال و احترام به حقوق دیگران در استفاده از رسانه های جمعی و تجهیزات.
تکنولوژی آموزشی اغلب با تکنولوژی ارتباطات اشتباه می شود :
IT زیر مجموعه ای از ET می باشد و بر مفهوم مبتنی است که I زیرگروه e است . فرآیند یکپارچه و پیچیده ای است که به افراد عقاید تدابیر، دستورالعمل ها وسازماندهی برای تحلیل مسائل و ابداع به کارگیری ارزشیابی مدیریت راه حل های آن مسائل می پردازد. البته در موقعیت هایی که در آنها یادگیری یک فرآیند کنترل شده و هدف مند است. در IT راه حل مسائل از شکل عناصر و اجزا سیستم آموزشی اتخاذ میگردد که در طراحی ، انتخاب و کاربرد پیش ساخت شده اند و برای تکمیل سیستم آموزشی تلقیق شده اند. به این عناصر به عنوان پیام ها، افراد، مواد،تدابیر،تکنیکها و زمینه ها شناسایی می شود.
بنابراین کل IT در شاخص های et وجود دارد.در حالیکه کل et در بین شاخص های IT وجود ندارد. اگر IT در کار است پس الزاما et هم هست. ولی عکس این امر صادق نیست. در et توسعه و مدیریت عملکردها حساب شده تر هستند چرا که آنها در منابع یادگیری بیشتر به کار می روند نسبت به وقتیکه فقط عناصر سیستم آموزشی مد نظر هستند. در مورد تکنولوژی آموزشی مد نظر قرار داده است که این مقدمه را چنین تعریف می کند :"به کارگیری دانش علمی ما در مورد یادگیری انسان برای تکالیف علم و فرآیند تدریس و تعلیم."
در سال 1977 انجمن مورد نظر (انجمن تکنولوژی و ارتباطات آموزشی) این تعاریف را برای رشته تکنولوژی آموزشی ارائه نمود : "تکنولوژی آموزشی فرآیندی است پیچیده که به افراد ، خط مشی ها ، آراء تدابیر و سازمان ها برای حل مسائل و ابداع ، به کارگیری ، ارزشیابی و مدیریت راه حل این مسائل د رهمه جنبه های یادگیری انسان می پردازد " .
جدیدترین تعریف این انجمن از تکنولوژی آموزشی در سال 1994 ارائه شده است و بیان می دارد که :"تکنولوژی آموزشی رویکرد طراحی ، تولید ، کاربرد ، مدیریت و ارزشیابی فرآیند ها و منابع یادگیری است ."
(سینروریچی 1994)
در ادامه مطلب نگاهی به تغییرات و یا جنبش های اصلی در رشته تکنولوژی آموزشی ارائه شده است :
قبل از دهه 1920 : ارزیابی و آزمون جنبش
دهه 1920 : نشانه های تکنولوژی در حال پیشرفت . جنبش "آموزش دیداری" .زمانیکه تصاویر و تصاویر متحرک مورد استفاده قرار می گرفت تا واقعیت را به کلاس درس ببرد .
جنبش یادگیری مبتنی بر اهداف و جنبش آموزش انفرادی و ... )
دهه 1930 : جنبش اهداف رفتاری (رالف تایر)
دهه 1950 : آموزش برنامه ای (اسکینر)و تحلیل تلیف (بلوم)
دهه 1960: حرفه ای سازی رشته دیداری و شنیداری(جیمز فین)
دهه 1970: مدل های Maturation ID (رسش) ( اندرووگارسون )
دهه 1980: رشد و توسعه میکرو کامپیوتر ها (آموزش مبتنی بر کامپیوتر و شبکه )

تکنولوژی آموزشی مانند تکنولوژی در مقدمه همانگونه که قبلاً نیز یادآوری شده است، شامل دو جزء اصلی است: 1. جزء نرم هر یک از شاخه های علمی دیگر، شامل روشها، دستورالعملها، الگوها، راهبردها، طبقه بندیها و ... (محتوایی)؛ افزاری 2. جزء سخت افزاری؛شامل ابزار، وسایل، دستگاهها و رسانه های آموزشی. در فصل پیشین در مورد دیدگاه نرم افزاری بحث شده است در این فصل بخش سخت افزاری تکنولوژی آموزشی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. یادآوری این مطلب نیز لازم است که رسانه های آموزشی به عوامل، وسایل یا ابزاری گفته می شود که کل محتوای آموزش را به فراگیران منتقل می کند ولی وسایل کمک آموزشی شامل آن دسته از اشیاء ابزار و وسایلی است که تنها در بخشی از آموزش از آنها استفاده می شود. و هر چقدر کاربرد این وسایل غنی تر باشد، امر یاددهی - یادگیری با سهولت بیشتری انجام می شود. تحقیقات نشان می دهد که رسانه ها به صرف رسانه بودن تفاوتی با هم ندارند و یادگیری بیشتر تحت تأثیر موضوعی است که آموزش داده می شود نه وسیله. که از طریق آن آموزش ارائه می گردد. همچنانکه پیشتر بدان اشاره شد اگرچه نتایج پژوهش ها در مورد مقایسه رسانه ها حاکی از این است که تفاوت معنی دای بین آنها نیست، با این وجود باید به این نکته توجه داشت که هر موضوعی قابل ارائه با هر رسانه ای نیست. بدین معنی که در مواردی، نوع آموزش (موضوع) و یا ویژگیهای فراگیران، انتخاب نوع خاصی از رسانه را ایجاد می کند. رسانه های جدید، در صورتی که برای اولین بار به فراگیران ارائه شود، تنها به علت بدیع، نو و ناآشنا بودن شاگرد با آن، علاقه او را جذب می کند، ولی این برانگیختگی در صورت عادت به یک رسانه شش تا هشت هفته است و بعد از این مدت، فراگیر نسبت به رسانۀ جدید رفتار خاصی از خود بروز نمی دهد

ضرورت تکنولوژی آموزش 

به هر یک از ابعاد زندگی که نگاه کنیم حضور تکنولوژی را می بینیم. انواع رسانه های دیداری و شنیداری، سخت افزارها و نرم افزارها با محتواهای آموزشی جای خود را در نظام آموزشی باز کرده و در کنار مربیان تربیتی قدم بر میدارند.فراگیرانی که در خانه و محیط های خارج از مدرسه با کامپیوتر و انواع چندرسانه ای ها سروکار دارند نمی توانند زمان طولانی تنها به صحبتهای معلم توجه کنند. تکنولوژی آموزشی در اینجا به کمک مربیان آمده که بتواند به طرق مختلف آنها را در آموزش یاری دهد. برخی گرایشات مهم وجود دارند که چهره تعلیم و تربیت را ده تا بیست سال آینده تغییر خواهند داد که بعضی از آنها به حضور تکنولوژی در آموزش اشاره دارد و از آنها می توان ضرورت کاربرد تکنولوژی آموزشی را دریافت. از جمله این گرایشات مهم می توان موارد زیر را بیان کرد: 0 حرکت روزافزون به سمت آموزش فراگیر محوری 0 افزایش تداوم در استفاده از مواد یادگیری انفرادی 0 افزایش درک اهمیت توانمندی های کلی مرتبط به زندگی واقعی 0 اهمیت بیشتردادن به فرایندهای یادگیری نسبت به محتوای برنامه های درس استمرار فعالیت جهت تصریح و تبیین ماهیت بازده های یادگیری مورد نظر از قبیل تنظیم شاخص های شایستگی و تنظیم معیارهای عملکرد(مبتنی بر اهداف) 0 افزایش آگاهی نسبت به غیر طبیعی بودن روشهای ارزیابی سنتی مانند امتحان کتبی چند ساعته 0 گسترش آگاهی نسبت به محاسن در یادگیری از طریق کار کردن در گروه بدون حضور معلم 0 استمرار و گسترش سریع تکنولوژی اطلاعات و سیستم های رایانه ای 0 مشارکت بیشتر عوامل تعلیم و تربیت در طراحی و استفاده از تجهیزات و برنامه های رایانه ای 0 افزایش انتظارات از فراگیران با توجه به استفاده و دسترسی بیست و چهار ساعته به منابع یادگیری چندرسانه ای 0 افزایش انتظارات از فراگیران مبنی براستفاده وسیع معلمان و مربیان از ابزارهای حمایتی تکنولوژی آموزشی در بالا بردن اثربخشی دوره ها و برنامه های خودآموزی 0 گسترش سریع آشنایی فراگیران با رسانه های پیشرفته همانطور که مشاهده می شود پنج مورد آخر مربوط به وجود تکنولوژی در آموزش است که البته خود گرایشات قبلی را هم تحت تاثیر قرار می دهد.(احدیان،1378) تکنولوژی در هر دوره از زندگی بشر بسته به امکانات و توسعه خود آموزش را تحت تاثیر قرار می دهد. به بیان کلی تر گسترش و توسعه تکنولوژی همه ابعاد اقتصاد،فرهنگ،آموزش و... را پوشش می دهد. اما برخی جوامع می خواهند با توسعه تکنولوژی به همراه جوامع پیشرفته تر حرکت کنند، به همین دلیل فقط همین بعد وارد کردن ابزارها و تجهیزات را مورد توجه قرار می دهند و تاثیر ورود آنها بر زمینه های دیگر را نادیده می گیرند و تلاشی برای همسو کردن این ها نمی کنند. در واقع متخصص کارآمد تکنولوژی آموزشی برای همسو کردن دو متغییر تکنولوژی و آموزش(که حیطه وسیعی از زندگی را در بر دارد) پا به عرصه ی جهانی گذارده، تا بتواند پیش نیازها و بسترهای ورود هر نوع تکنولوژی جدیدی را در آموزش فراهم کند. تکنولوژی آموزشی خود نیز در این تغییر و تحولات گرایشات نوینی نسبت به قبل پیدا کرده است، که به طور مختصر به بعضی از آنها اشاره می شود: - گسترش کامپیوترها در سطح مدارس و موسسات آموزشی - دست یابی همگانی مدارس به منابع تلویزیونی - افزایش جانبداری سیاستگذاران از بهره گیری تکنولوژی آموزشی - افزایش تکنولوژی آموزشی در خانه و محیط اجتماعی - توسعه شیوه های نوین در ارائه کاربرد تکنولوژی آموزشی - لزوم سواد تکنولوژی آموزشی برای معلمان - تکنولوژی آموزشی محل عمده برای حرکت به سمت اصلاحات آموزشی تکنولوژی در هر دوره از زندگی بشر بسته به امکانات وتوسعه خود، آموزش را تحت تاثیر قرار داده و می دهد. اگرتکنولوژی و آموزش را دو متغییر فرض کنیم با هم دارای همبستگی مثبت اند یعنی اگر تکنولوژی توسعه یافت این توسعه باید در آموزش هم دیده شود. اما بعضی از جوامع نتوانسته اند که این دو مقوله را با هم هماهنگ کنند و به اشتباه این دو را از هم جدا می دانند. به عبارتی دیگر توسعه تکنولوژی را به مرزهای خود وارد کرده اند اما آموزش را که خود تکنولوژی را هم در بر می گیرد را نادیده می گیرند. البته ضرورت کاربرد تکنولوژی اموزشی با عدم استفاده برخی جوامع از آن نفی نمی شود و همچنان بنا به بسیاری از گرایشات و دلایل که به برخی از آنها در بالا اشاره شد ، کاربرد تکنولوژی آموزشی امری قطعی و ضروری در آینده خواهد بود.

متن کامل این مقاله که در سی و چهار صفحه تنظیم شده است را می توانید از اینجا خریداری کنید!

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نویسندگان
  تبلیغات


  آمار سایت
 • کل مطالب : 283
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 3
 • آی پی امروز : 75
 • آی پی دیروز : 118
 • بازدید امروز : 284
 • باردید دیروز : 229
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 1,161
 • بازدید ماه : 3,812
 • بازدید سال : 25,565
 • بازدید کلی : 759,121