loading...

امروز بوک | مرجع دانستنی ها

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان پوشش در اسلام این رساله پوشش در اسلام است، که متشکل از یک پیشگفتار، دو بخش، نه فصل و یک خاتمه استدر پیش گفتار پیرا

تبلیغات

برترین محصولات فروشگاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان پوشش در اسلام

ادمین بازدید : 497 چهارشنبه 12 اسفند 1394 نظرات (0)

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان پوشش در اسلام

این رساله پوشش در اسلام است، که متشکل از یک پیشگفتار، دو بخش، نه فصل و یک خاتمه استدر پیش گفتار پیرامون پوشش در ادیان الهی قبل از اسلام مطالبی را متذکر شده‌ایم، به این منظور که امر به پوشش از امتیازات اسلام و مختص شریعت محمدی (ص) نیست، بلکه تمام ادیان الهی و همه انسانها معتقد به پوشش و مزین به لباس اند

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان پوشش در اسلام

پوشش تعبدی و تأدبی
پوشش اجتماعی
پوشش در ادیان الهی
پوشش در آیات و روایات
حجاب زن در قرآن مجید
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان پوشش در اسلام
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 344 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 333

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان پوشش در اسلام

 
چکیده:
این رساله حاصل تحقیق نویسنده در موضوع پوشش در اسلام است، که متشکل از یک پیشگفتار، دو بخش، نه فصل و یک خاتمه است.در پیش گفتار پیرامون پوشش در ادیان الهی قبل از اسلام مطالبی را متذکر شده‌ایم، به این منظور که امر به پوشش از امتیازات اسلام و مختص شریعت محمدی (ص) نیست، بلکه تمام ادیان الهی و همه انسانها معتقد به پوشش و مزین به لباس اند.
در بخش اول که خود متشکل از شش فصل است، پوشش اجتماعی مرد و بانوی مسلمان تحلیل و تجزیه می شود. قبل از ورود به فصول این بخش به عنوان مقدمه در زمینة پوشش از دیدگاه اهل لغت، پوشش از دیدگاه عقل و از دیدگاه فطرت مطالبی بیان شده است. 
فصل اول: بیانگر پوشش در آیات و روایات است.
فصل دوم: در این فصل انواع پوشش که عبارتند از پوشش حفاظتی ـ تجملی ـ تأدبی و تعبدی ـ تمانعی و تأمینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل سوم: در این فصل پوشش موظفی مرد مسلمان را در اجتماع بیان کرده، حدود و کیفیت آن از دیدگاه شرع مقدس اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم: این فصل بیان کننده حدود و کیفیت پوشش اجتماعی بانوان مسلمان است در این فصل مطالبی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند که از این قراراند. 1- شرکت بانوان در اجتماع از نظر دین مبین اسلام 2- حکمت پوشش بانوان در اجتماع 3- شخصیت زن از دیدگاه قرآن کریم 4- حجاب زن در قرآن مجید. آنگاه حدود و کیفیت پوشش بانوان در اجتماع ضمن پنج فرع فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 
فصل پنجم: این فصل مبین احکام پوشش اعضاء مصنوعی است.
فصل ششم: در این فصل پوششهای ممنوعه از نظر شرع مقدس اسلام تجزیه و تحلیل شده است و در ضمن دو مبحث لباسهای ممنوعه مشترک و لباسهای ممنوعه مختص بیان شده اند.
 
در بخش دوم پوشش ممنوعه تأدبی و تعبدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.این بخش متشکل از سه فصل است.
فصل اول: در این فصل پوشش نمازگزار (ستر صلاتی) در ضمن دو مبحث مورد تجزیه قرار گرفته است. مبحث اول مبین حدود و کیفیت پوشش مرد نماز گزار است و مبحث دوم پوشش موظفی زن نمازگزار را بیان می کند.
فصل دوم: لباس احرام، در این فصل حدود و کیفیت لباس محرم تبیین شده است.
فصل سوم: لباس آخرت، این فصل بیان کننده پوشش میت، اندازه و شرائط آن از دیدگاه شرع مقدس اسلام است.
و در نهایت خاتمه این رساله است که ضمن دو مبحث رنگهای مستحب و مکروه را از نظر دین مبین اسلام بیان می کند.
 
 
کلمات کلیدی:

حجاب

پوشش

انواع پوشش

پوشش در آیات و روایات

حجاب زن در قرآن مجید

پوشش اجتماعی بانوان مسلمان

 
 
مقدمه:
یا بنی آدم قد أنزلنا علیکم لِباساً یوا‍رِی سُواتِکُم و ریشا و لِباس التّقوی ذِلک خَیر... 
ای فرزندان آدم! لباس برای شما فرو فرستادیم که اندام شما را می‌پوشاند. و مایة زینت شماست؛ اما لباس پرهیزگاری بهتر است.
 
احکام و دستورهای مکتب وحی، که از سوی آفریدگار انسان و جهان، توسط پیامبران به بشر ارزانی شده است، با در نظر قرار دادن ابعاد مختلف انسان، در مقام پاسخ به نیازهای طبیعی و فطری او است. در نتیجه، با سیر تکاملی او هم‌سو و هماهنگ است و در جهت تعالی ارزش‌های انسانی، رهنمایی دانا و خبیر، بلکه بهترین جهت‌دهنده و برترین شکوفاگر استعدادهای مختلف آدمی است.
 
با توجه به این که جهان و از جمله، انسان ماهیتی«از اویی» و«به سوی اویی» دارد، فقط قوانین و برنامه‌های الهی می‌تواند سعادت انسان را تأمین کند. شهید مطهری در این باره می‌فرماید:
 
جهان ماهیت از«اویی» (انالله) و«به سوی اویی»(و انا الیه راجعون) دارد. موجودات جهان با نظامی هماهنگ، به یک سو و به یک طرف و یک مرکز تکامل می‌یابند. آفرینش هیچ موجودی عبث و بیهوده و بدون هدف نیست... انسان در میان  موجودات، از شرافت و کرامت مخصوص برخوردار است و وظیفه و رسالتی خاص دارد و مسؤول تکمیل و تربیت خود و اصلاح جامعه خویشتن است. جهان مدرسة انسان است و خداوند به هر انسانی بر طبق نیت و کوشش صحیح و درستش پاداش می‌دهد.بنابراین، احکام دینی با طبیعت فطری هماهنگ و هم‌سو است. این تناسب و ارتباط تنگاتنگ، میان طبیعت فطری و دستورهایی دینی، دو سویه و به صورت متقابل است؛ یعنی از یک سو هدایت‌های فطری، آدمی را به پیروی از احکام و دستورهای مکتب وحی فرا می‌خواند و از سوی دیگر، دستورهای دینی، ما را به پیروی از هدایت‌های فطری دعوت می‌کند. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 1
سپاس1
پوشش در آئین زرتشت7

اقدامات زرتشت برای تحکم رعایت حجاب7

سیرة عملی زرتشتیان9
پوشاک زنان زرتشتی10
پوشش در آئین یهود12
حجاب در تورات مقدس13

کیفیت و مقدار پوشش زنان یهودی 14

حجاب در تلمود مقدس15
قوانین حجاب زنان در تلمود16
سیره عملی زنان یهودی19
پوشش در آئین مسیحیت21

حجاب در انجیل مقدس22

دستورهای دینی پاپ ها و علمای مسیحی26
سیره عملی زنان مسیحی29
خلاصه 32
بیان موضوع33
پیشینه تحقیق33
ضرورت تحقیق34
 

بخش اول: پوشش اجتماعی36

مقدمه بخش اول:37
مطلب اول: حجاب در لغت و اصطلاح37
مطلب دوم: پوشش از دیدگاه فطرت38
مطلب سوم: پوشش از دیدگاه عقل39

فصل اول: پوشش در آیات و روایات41

الف) پوشش در قرآن کریم41
ب) پوشش در احادیث و روایات50

فصل دوم: انواع پوشش52

1- پوشش حفاظتی53
2- پوشش تجملی56
3- پوشش تأدبی و تعبدی64
4- پوشش تمانعی68
5- پوشش تأمینی69

فصل سوم: پوشش اجتماعی مردها73

دیدگاه ها74
دیدگاه اول: قول مشهور علمای اسلام74
ادله قول مشهور74
نکات75
شرح و بررسی واژه ها76
نتیجه82
دیدگاه دوم: میزان پوشش آقایان در اجتماع82
ادله82
نتیجه85
تحقیق در مسأله 88
دلایل88

فصل چهارم: پوشش اجتماعی بانوان90

مطالب90
مطلب اول: شرکت بانوان در اجتماع 90
روایاتی درباره حضور زنان در اجتماع91
مطلب دوم: حکمت پوشش بانوان در اجتماع94

مطلب سوم: شخصیت زن از دیدگاه قرآن مجید96

مطلب چهارم: حجاب زن در قرآن کریم100
شرح و بررسی واژه ها103
استثناء اول105
استثناء دوم111
شرح و بررسی واژه ها116
نتیجه 117
حدود و کیفیت پوشش بانوان در اجتماع120
فروع 120
فرع اول: پوشش بانوان در برابر نامحرم120
دیدگاه اول: پوشاندن همه بدن غیر از چهره و دستها تا مچ121
دلایل121
خلاصه 139
نتیجه143
دیدگاه دوم: پوشانیدن همه بدن 144
دلایل144
تحقیق در مسأله160
آراء دانشمندان (فقها)164
الف) آرا فقهای خاصه پیرامون پوشش بانوان در برابر نامحرم164
ب) آرا علمای عامه پیرامون پوشش بانوان در برابر نامحرم165
فرع دوم: پوشش بانوان در برابر محارم168
کیفیت پوشش بانوان در برابر محارم169
دیدگاه اول: بر بانوان مسلمان واجب است تمام بدن خویش به غیر از چهره و دو دست تا مچ را از محرم بپوشاند169
دیدگاه دوم: پوشانیدن همه بدن غیر از مواضع زینت در برابر محارم واجب است170
دیدگاه سوم: بر زن آشکار کردن همه بدن بجز عورتین در برابر محارم جایز است173
دلایل173
خلاصه و نتیجه 176
پوشش زن در مقابل همسر177
فرع سوم: پوشش بانوان در مقابل نامزد177
آرا فقها179
بیان ادله 180
بررسی شروط ششگانه187
مسائل190
مسئله اول: جواز نظر زن به مرد در هنگام خواستگاری190
مسئله دوم: آیا تکرار نظر جایز است؟192
مسئله سوم: آیا جواز نظر مشروط است؟192
مسئله چهارم: در جواز نگاه کردن آیا اذن و اجازه طرفین شرط است؟194
مسئله پنجم: در جایی که اجازه ولی شرط است آیا او می تواند نگاه کند؟195
فرع چهارم: پوشش بانوان در برابر مماثل196
دلایل197
فرع پنچم: پوشش بانوان در برابر تابعین غیر اولی الاربه 199
دلیل199
فرع ششم: پوشش بانوان در برابر اطفال199
دلیل200
حق در مسئله200
دلایل201
فرع هفتم: پوشش بانوان سالخورده201
دلائل201
تحقیق در مطلب205
انصاف در مطلب205
نتیجه205
میزان پوشش بانوان سالخورده206

فصل پنجم: پوشش اعضای مصنوعی207

حکم اعضای مصنوعی210
دیدگاه اول: پوشانیدن اعضای مصنوعی واجب نیست210
دلائل210
1- اصل برائت210
2- اصل استصحاب211
دیگاه دوم: پوشانیدن اعضای مصنوعی غیر ظاهره واجب است211
دلایل211
1- تمسک به اطلاق ادله وجوب پوشش زینهای غیرظاهره211
2- اجماع212
آرا فقها212
نتیجه 213

فصل ششم: پوشش های ممنوع214

مقام اول: لباس های مشترک ممنوع214
الف) لباس شهرت214
پوشیدن لباس شهرت در اسلام چه حکمی دارد؟217
دیدگاه اول: پوشیدن لباس شهرت حرام است217
ادله218
دیدگاه دوم: پوشیدن لباس شهرت مکروه است221
دلایل221
روایات مجوزه222
ایراد بر استدلال223
تحقیق در مسئله (قول بالتفصیل)224
اقسام لباس شهرت224
نتیجه 225
ب) لباس مختص225
پوشش مختص بانوان برای مردها و بالعکس226
ادله226
نتیجه231
ج) لباس مختص به کفار(تشبه به کفار)231
آرا فقها232
تحقیق در مسئله233
ادله233
د) لباس غصبی235
ادله235
مقام دوم: لباسهایی که پوشیدنشان بر مرد مسلمان جایز نیست238
الف: لباس ابریشمی خالص238
اقوال علما238
ادله240
نتیجه 242
تحقیق در مسئله247
لباس مطلا248
ادله248
فروع252
ادله253
نتیجه254
 

بخش دوم: پوشش تعبدی و تأدبی255

مقدمه بخش:255

فصل اول: پوشش نمازگزار257

مبحث اول: میزان پوشش لازم برای مرد نمازگزار258
دلایل258
نتیجه 263
آرا فقهای اسلام263
الف) بیانات علماء خاصه درباره میزان لازم پوشش263
ب) بیانات علماء عامه درباره اندازه پوشش 265
مبحث دوم: میزان پوشش لازم برای بانوان در نماز267
آرا فقها267
ادله268
جمع بین روایات278
بیان رأی 278

فصل دوم: پوشش محرم(لباس احرام)279

الف) پوشش موظفی مرد محرم280
ادله280
نکات287
رأی 288
ب) پوشش موظفی بانوان در حال احرام289
ادله289
تنبیهات296
تعویض لباس احرام296
ادله296
نتیجه298
آرا فقها298
فصل سوم: پوشش میت 302
میزان پوشش لازم در لباس اموات302
آرا فقها302
ادله304
توضیح واژه ها305
نتیجه 312
خاتمه313
رنگ لباس در اسلام313
مقام اول: رنگ های مستحب در لباس313
1- رنگ سفید313
ادله313
نتیجه316
2- رنگ سبز316
ادله 316
مقام دوم: رنگهای مکروه در لباس318
1- رنگ سیاه318
ادله 318
نتیجه 320
رنگ قرمز320
ادله 321
نتیجه 322
فهرست مآخذ323
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان پوشش در اسلام

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نویسندگان
  تبلیغات


  آمار سایت
 • کل مطالب : 283
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 3
 • آی پی امروز : 73
 • آی پی دیروز : 118
 • بازدید امروز : 200
 • باردید دیروز : 229
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 1,077
 • بازدید ماه : 3,728
 • بازدید سال : 25,481
 • بازدید کلی : 759,037