loading...

امروز بوک | مرجع دانستنی ها

بی‌کار در اقتصاد به فردی گفته می‌شود که در سن کار(15 تا 65 سال)و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند.

تبلیغات

برترین محصولات فروشگاه

افزایش بیکاری چه رابطه ای با بزهکاری دارد

ادمین بازدید : 646 دوشنبه 03 شهريور 1393 نظرات (0)

بر همین اساس و با وجود اعتقادی که برخی جرم شناسان اروپایی مبنی بر تأثیر غیرمستقیم فقر اقتصادی بر جرائم دارند، ضمنا به وجود نوعی ارتباط میان دو مؤلفه بی کاری و تبهکاری معتقد هستند.

تحقیقات «لووه» وجود رابطه مستقیم میان سرقت و بی کاری را در آلمان نشان می دهد. گزارش های مشابه از هلند و آمریکا نیز گویای همین رابطه می باشند.

در ورای همه آنچه گفته شد یک نکته نهفته است و آن اینکه همواره میان بی کاری، فقر و تبهکاری و جرائمی مانند سرقت، ولگردی، کلاهبرداری و جرائم دیگر رابطه ای است مستقیم و غیرمستقیم. چگونگی این رابطه موضوع تحقیقات جامعه شناسان و روان شناسان بوده و هرکدام در حیطه تخصص خود نظراتی ابراز داشته اند؛ اگرچه بافت فرهنگی برخی کشورها ایجاب می کرده که در شرایط خاصی جرائمی بروز کند. غیر از آنچه در همان شرایط در کشور دیگری رخ داده است؛ مانند آنچه در فرانسه و آلمان گفته شد؛ اما نقطه مشترک تمام این تحقیقات آن است که میان بی کاری و فقر و ناهنجاری ها رابطه ای است بدون تردید و اجتناب ناپذیر.

تحقیقات صورت گرفته در رابطه با موضوع

براساس تحقیقات «تورتهام» و «جائگر» میزان بی کاری در میان قشر تحصیل کرده وجوانان (چهارده تا بیست و چهار ساله) دو برابر و گاه بیش از دو برابر بی کاری آشکار در میان کل نیروهایی است که توان کار دارند.

نتایج تحقیق برخی محققان نشان می دهد که در برخی کشورها رابطه مستقیمی میان فقر و مسائل اقتصادی و جرائم وجود دارد، درحالی که این رابطه در برخی از کشورها موجود نیست. مثلاً بحران اقتصادی در فرانسه موجب کلاهبرداری و خیانت در امانت شده وسرقت ساده تنزل پیدا کرده، در حالی که در آلمان نتایج تحقیقات چیزی دیگری است.

واقعیت های موجود

گزارش کلانتری ها و در شکل وسیع تر پرونده های دادگستری گویای این نکته اند که بسیاری از جرائم ریشه در عواملی دارند که از رهگذر بی کاری و فقر ایجاد شده است. با اضافه شدن فقر فرهنگی نیز به این عوامل بایستی پیامدهای ناگواری را چشم انتظار بود.

با انقلاب صنفی در قرن هیجدهم میلادی و ورود ماشین به عرصه تولید، با توجه به مزد ناچیزی که کارگران دریافت می کردند، انگیزه دفاع کارگران از حقوقشان دوچندان گردید.

انقلاب کبیر فرانسه در سال هزارو هفت صدو هشتاد و نه و از بین رفتن فئودالیته در این کشور و به دنبال آن توسعه و ترویج افکار آزادی خواهی در بسیاری از کشورها تأثیر مهمی در اتحاد کارگران داشت؛ به طوری که منجر به ایجاد سندیکاهای کارگری شد.

البته تشکیل این سندیکاها با مخالفت هایی روبه رو گردیده است، اما در نهایت این دو کشور فرانسه و انگلیس بودند که در این راه پیش قدم شدند.

آغاز این تشکل های شغلی و صنفی در ایران را می توان به قرن ششم هجری دانست. این تشکل ها در دوران صفویه وجهه رسمی به خود گرفت و در دوران قاجار دارای تشکیلاتی نسبتا پیشرفته گردید. با انقلاب مشروطیت و تصویب قانون اساسی مشروطیت و از جمله اصل بیست و یکم آن که تشکیل هرگونه انجمن و اجتماعی را که موجب فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم مملکت نباشد، آزاد می دانست؛ نخستین گام در جهت تشکیل سندیکاها در ایران برداشته شد. تشکیل سندیکاهای کارگران چاپخانه های تهران در سال هزارو سی صد و سی و پنج قمری و سپس تشکیل سندیکای کارگران آهنگری تهران و کارگران قالی باف کرمان را می توان از این جمله بر شمرد. با سقوط رضاشاه در شهریور هزارو سی صد و بیست و بازشدن فضای سیاسی، سازمان های سیاسی و کارگری متعددی در کشور ایجاد شد.در حال حاضر کارگران علاوه بر این که از بیمه تأمین اجتماعی بالنسبه مطلوبی بهره مندند، پشتوانه محکمی در قالب قانون کار و حمایت از کارگران برخوردارند. قانون که از مشخصات آن برخورداری از ضمان اجراست، پشتوانه محکمی در برابر اجحاف کارفرمایان و سرمایه داران و حتی ادارات دولتی در حق کارگران است.

اما جای این سؤال وجود دارد که آیا مجریان قانون همیشه قانون را در جهتی حرکت می دهند که مفاد آن فریاد می زند و یا قانون نیز همانند ماشینی است که فرمان آن در دست راننده قرار دارد؟

در نگاه اول نمی توان این را انتظاری غیرمعقول دانست، به ویژه اینکه جامعه بدون بهره مندی از تخصّص صاحبان علم به روزمرگی خواهد افتاد و شکاف میان پیشرفت های کشورهای جهان غرب با کشورهای جهان سوم روز به روز بیش تر خواهد شد؛ اما این واقعیت را نمی توان نادیده انگاشت: در جامعه ای که نزدیک به یک سوم نیروهای فعال آن برای پیداکردن کار با مشکل روبه رو هستند، درصد بالایی از نیروی کار به مشاغل کاذب پرداخته و درصد دیگری با «اشتغال ناقص» یعنی عدم تناسب درآمد با هزینه های زندگی دست به گریبان هستند، آیا جای پرداختن به این معضل است که حتما نیروهای تحصیل کرده به شغلی ایده آل از هر منظر مشغول شوند؟

به نظر می رسد برای جوانان امروز جامعه ما، بروز یک انقلاب فرهنگی در نحوه نگرش به شغل و درآمد ضروری باشد.

ضمن اینکه منطقا اشکالی نیست به اینکه نیروهای کارگر جامعه نیز قشر تحصیل کرده باشند، مگر نه اینکه کارگرتحصیل کرده، زمینه رشد بهتری در مقایسه با کارگر غیر تحصیل کرده دارد؟

تحلیل

بی کاری از معضلات کشورهای پیشرفته و غیرپیشرفته است. درصد بالایی از نیروهای کشورها، با معضل بی کاری دست به گریبان هستند. این علاوه بر «اشتغال ناقص» است که خود نوعی بیکاری به حساب می آید.

بی کاری از عوامل مهم بروز برخی جرائم و تبهکاری هاست، و اگرچه نوع این جرائم در کشورهای گوناگون مختلف بنماید، اما نمی توان از نقطه اشتراک آن یعنی وجود رابطه ای مستقیم و غیرمستقیم میان بیکاری و بروز برخی جرائم نادیده رد شد.

در این میان وظیفه مهمی که به دوش دولت قرار می گیرد، عبارت است از ایجاد اشتغال برای نیروهای کار آمد، زیرا اگر بین بی کاری و جرایم وجود رابطه ای را فرض کنیم، با ایجاد اشتغال منحنی بزهکاری رشد منفی نشان خواهد داد.

از دیگر نکاتی که بایستی مورد توجه قرار داد حمایت های گوناگونی است که از قشر کارگر و مزدبگیر بایست به عمل آورد. زیرا کسب ثروت و ازدیاد آن چنان جاذبه ای دارد که بسیاری از صاحبان ثروت را به اجحاف در حق کارگران وا می دارد. تشکیل شوراهای کار، سندیکاهای کارگری و موارد دیگر که به نوعی از حمایت دولت (به معنای وسیع کلمه، نه در معنای قوه اجرایی حکومت) بهره مندند، پاسخ به این ضرورت است. نکته آخر ضرورت تغییر نگرشی است که بسیاری از جوانان در خصوص نوع کار و اشتغال دارند.

بی شک اگر توقع این جوانان در نوع کار و میزان درآمد قدری تعدیل می شد، معضل بی کاری تا این اندازه لاینحل جلوه نمی کرد. متأسفانه آنچه در برخی رسانه ها خصوصا سیما مشاهده می شود، عکس این ضرورت را نشان می دهد.

جوانی که با زندگی در یک خانه اشرافی به راحتی صاحب یک شرکت می شود و از این طریق به گنجی افسانه ای دست می یابد، چه توقعی را در نیروهای آماده به کار ایجاد می کند؟! توقع دستیابی به یک ثروت بادآورده، یا قناعت به یک زندگی معمولی؟

بی کاری مشکلی است که همت همه افراد را می طلبد؛ دولت، ملت و فرهنگ سازان جامعه.

متن کامل این مقاله که در هفده صفحه تنظیم شده است را می توانید از اینجا خریداری کنید!

برچسب ها افزایش بیکاری ,
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نویسندگان
  تبلیغات


  آمار سایت
 • کل مطالب : 283
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 3
 • آی پی امروز : 73
 • آی پی دیروز : 118
 • بازدید امروز : 204
 • باردید دیروز : 229
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 1,081
 • بازدید ماه : 3,732
 • بازدید سال : 25,485
 • بازدید کلی : 759,041